• Xuất nhập khẩu
Hành động khẩn cấp để ngăn chặn phế liệu tràn vào Việt Nam
01/09/2018 -  15:10

Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu 24 loại phế liệu, hoạt động nhập khẩu, mua bán phế liệu ở nước ta có chiều hướng gia tăng mạnh, diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống, gây bức xúc trong dư luận

1
Bạn cần hỗ trợ?