Đầu tư Dự án Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
01/09/2018 -  14:47

 Dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng quần thể khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến khu du lịch Xuân Thành; tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghi Xuân nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

1
Bạn cần hỗ trợ?