Lớp tiếng Đức Cấp tốc A2
24/12/2018 -  17:38

Ngày bắt đầu 02/01/2019, 8h30

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC
25/10/2018 -  15:14

Trung tâm liên tục khai giảng các lớp học tiếng Đức trình độ A1, A2, B1 và các lớp ôn luyện thi dành cho mọi đối tượng (Du học, Du học nghề, Xuất khẩu lao động, Đoàn tụ, kết hôn...)

Đăng kí Tuyển dụng nhân sự Thông tin hợp tác Nạp hồ sơ trực tuyến Các câu hỏi thường gặp Thư viện và tư liệu
1
Bản tuyên bố theo quy định tại Mục 8, khoản 2, điều 54 và điều 53 luật cư trú
2
Tờ khai thị thực
1
Bạn cần hỗ trợ?