22/05/2019 -  15:41

[HỌC TIẾNG ĐỨC] BÀI 3: PERSONALPRONOMEN ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG ĐỨC

              Đại từ nhân xưng hay đại từ xưng hô hay đại từ chỉ ngôi là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy. Tất cả các ngôn ngữ trên thế giới đều chứa đựng đại từ nhân xưng.

Dưới đây là bảng đại từ nhân xưng trong tiếng Đức.

             Đại từ nhân xưng ‘ich/du’ (tôi/bạn) và ‘wir/ihr’ (chúng tôi/các bạn) thường được dùng để đại diện cho người nói và người nghe trong một giao tiếp.
Hãy xem xét các ví dụ sau đây:

Ich heisse Anna. (Tôi tên là Anna)
Wie heisst du? (Bạn tên là gì?)
Wir sind Studenten. (Chúng tôi là sinh viên)
Seid Ihr Studenten? (Các bạn có phải là sinh viên không?)

Đại từ nhân xưng ‘er/sie/es’ (anh ấy/cô ấy/nó) thường được dùng để đại diện cho một người thứ ba hay một vật được nói đến trong đoạn hội thoại hoặc được dùng để tránh việc nhắc lại tên người hay vật đã xuất hiện trong câu trước đó.

Ví dụ:
Das ist Nam. Er is ein Lehrer. (Đó là Nam. Anh ấy là một giáo viên)

          Trong câu này chúng ta không nói: “Das is Nam. Nam is ein Lehrer” vì từ Nam sẽ bị lặp lại một cách không cần thiết, thay vào đó chúng ta sẽ dùng đại từ ‘er’ để thay thế cho Nam nhưng người nghe vẫn sẽ hiểu được.

Das is ein Book. Es wird bei Nguyen Nhat Anh geschrieben. (Đó là một cuốn sách. Nó được viết bởi Nguyễn Nhật Ánh).
Đại từ nhân xưng ‘sie’ (họ, những thứ đó) là ngôi số nhiều của ‘er/sie/es’ và đươc dùng để đại diện cho những người hay những vật được nhắc đến trong một hội thoại. Ví dụ:

Das sind Nam und Hoa. Sie sind freunde. (Đó là Nam và Hoa. Họ là bạn của nhau.)
Đại từ nhân xưng cuối cùng ‘Sie’ (chữ S viết hoa) có cách dùng giống với đai từ ‘du’ nhưng thường được dùng trong những trường hợp giao tiếp trang trọng để thể hiện sự tôn trọng đối với người nghe.

Ví dụ:
Sind Sie Herr Mann? (Ngài có phải là ông Mann không?)


                                                                                                                                           Hà Chi

Đăng kí Tuyển dụng nhân sự Thông tin hợp tác Nạp hồ sơ trực tuyến Các câu hỏi thường gặp Thư viện và tư liệu
1
Bản tuyên bố theo quy định tại Mục 8, khoản 2, điều 54 và điều 53 luật cư trú
2
Tờ khai thị thực
1
Bạn cần hỗ trợ?